کارهایی که استرس را شدیدا کاهش داده
 و سطح انرژی را بالا میبرد:

۱. نوشتن
۲. خلق اثر هنری مخصوصا نقاشی
۳. دویدن
۴. مراقبه

۵. لمس کردن درخت
6. آواز خواندن
7. رقصیدن

8. عشق ورزیدن
9. لمس کردن زمین، خاک و سنگ
۱0. گرمای آتش

۱1. حمام کردن
۱2. یوگا
۱3. ماساژ گرفتن

۱4. ارتباط با حیوانات
۱5 خوابیدن
۱6. خندیدن از ته دل
۱7. گوش دادن به موسیقی کلاسیک