متن عاشقانه کوتاه و جذاب

بهم قول دادن که دنیا بدون تو هم به گردشش ادامه میده، راستشو بخوای همین باعث نگرانیم میشه

جملات عاشقانه

******

بهت نیاز دارم,مثل قلبی که به تپیدن نیاز داره

******

میخواهمت دیوانه ! میفهمی ؟!
باید در آغوشت رها باشم ...
میخواهمت دیوانه ! کاری کن !
سهمِ توأم من، هرکجا باشم ...

******

خوشبختی، گاهی...
جور دیگر به زندگی نگاه کردن است

******

وقتی همدیگر رو داریم، همه چیز داریم

******

انگشت ب لب مانده ام از قاعدهٔ عشق
ما یار ندیده تب معشوق چشیدیم 

******

دوست داشتنت
بهانه‌ای بود برایِ «زندگی کردن»
و اکنون زندگی کردن
در حاشیه‌
دوست داشتنِ تُ ست...

******

میخوآم اونقد پآت بمونم
ک به دُنیآ ثابت بشه تو مآه ترین عاشقانه این شَهری...

 

منبع : 

 

http://mecileo.blog.ir/1399/06/01/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

https://galleryzibaiie.persianblog.ir/J7v7W0xGdxtWLXqR54Ax-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8

http://vahidkami.rozblog.com/post/5/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%DA%A9.html

http://bastgom.royablog.ir/post/4/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D8%B5

http://bmw3.royablog.ir/post/4/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D8%B4%D9%8A%D9%83

http://volvos.parsiblog.com/Posts/4/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d9%88+%d8%b2%d9%8a%d8%a8%d8%a7/

https://jamaeka.tebyan.net/post.aspx?PostID=1508382

http://ferarifer.blogfa.com/post/3

http://jomoong.loxblog.com/post/3/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.htm

https://telegra.ph/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%84%DA%86%D8%B3%D8%A8-08-22

http://nomsam.niloblog.com/p/3/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87

http://kavazaky.avablog.ir/post/4/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%88+%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF