متن عاشقانه کوتاه و جذاب

بهم قول دادن که دنیا بدون تو هم به گردشش ادامه میده، راستشو بخوای همین باعث نگرانیم میشه

جملات عاشقانه

******

بهت نیاز دارم,مثل قلبی که به تپیدن نیاز داره